4 May 2017

Kent Konferansları 1 Gerçekleştirildi

İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünün düzenlemiş olduğu ‘Kent Konferansları 1 ’ kapsamında Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Arş. Gör. Zehra GÜNGÖRDÜ ‘Kent Kimliğinin Değişim Sürecinin İşlevler Üzerinde İrdelenmesi: Antakya-Uzun Çarşı Örneği’’ başlıklı konferans 03.05.2017 tarihinde İGÜ Kartal Yerleşkesi D Blok Doktora Salonunda gerçekleşti.

Konferansta Antakya Uzun Çarşı ve bölgesinde kent kimliği ve kimlik öğelerinde zaman içinde meydana gelen değişimleri, küreselleşme ile planlama ve kentsel müdahalelerin etkisini işlevler üzerinden ele alınmıştır. Konferans“Bir Kentin Kimliğini Değiştiren Unsurlar Kimlik Öğeleri Nasıl Etkilemiştir?” sorusu üzerine temellenmiştir. Kent kimliği öğeleri; tarihsel, sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel kimlik olarak 4 alt başlık olarak belirlenmiştir. Kent kimliğinin değişimini etkileyen etmenler ise; küreselleşme ve planlama – kentsel müdahaleler olarak belirlenmiştir. Konferans kapsamında 1930 ve 2015 yılları arasında karşılaştırmalı işlevsel değişimin irdelenmesine yönelik yazın taramasına, arazi çalışmasına dayanan sunumlar gösterilmiştir.