12 Nis 2018

KAGİMER Şimdi Sıra Bizde Projesi Mesleki Eğitimleri Başladı

Üniversitemiz Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER), İşte Kadın Derneği, Bahçelievler Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan ŞİMDİ SIRA BİZDE Projesi mesleki eğitimleri 11 Nisan 2018 Çarşamba günü üniversitemizde başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile kadınlara liderlik, işgücü potansiyeli ve girişimcilik ruhlarının ortaya çıkarılması için gerekli hazırlıkların yapılması, iş bulmaları ve iş kurmalarını sağlanması amaçlanmıştır. Öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bahçelievler Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi belirli sayıda kadına (50) kişisel kapasite geliştirme,  mesleki eğitim ve beceri kazandırma, çocuk gelişimi, hasta ve yaşlı bakımı, finans, muhasebe, iş planlama, işletme, girişimcilik eğitimleri ve mentörlük hizmeti konularında 6 hafta verilecek eğitimler,  sertifikalandırılarak sona erecektir.

Eğitimin ilk gününde Kagimer Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman, açılış konuşmasında “ülkemizde kadının güçlendirilmesinin, eğitim ve çalışma hayatının her safhasında yer alması ile mümkün olacağı, buna bağlı olarak farklı yaşlardan ve eğitim düzeylerinden bir araya gelen kadınlarla yapılacak eğitimler sonrasında merkez olarak mentörlük desteği ile de yanlarında olduklarını belirtmiştir. Tanışma ve kurs programının genel akışı hakkında yapılan bilgilendirmeden sonra Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Tuna Uslu, Teknik Alanlarda Fırsat Eşitliği Farkındalığı, Mesleki Yeterlilikler- Meslek Seçimi ve Periyodik İşlemleri sundu. İkinci kısımda, Gedik Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Mustafa Kemal Kördeve, Öğr. Gör. Emre Gümüş, Öğr. Gör. Esra Duru İşbilen, Öğr. Gör. Elvan Dürbin, Öğr. Gör. Gültaç Akkaya, Öğr. Gör. Beylem Akkuş, Öğr. Gör Aytaç Uğur Erden ve Öğr. Gör. Fatma Şükran Yapıcı uzmanlık alanlarına göre eğitim verecekleri meslekler hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Programın öğleden sonraki bölümünde Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü İktisat Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz “İktisadi ve Mali açıdan Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği” konulu konferansını verdi. Dr. Öğr. Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu tarafından koordine edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi Konferansları kapsamında öğrencilerimizin de katıldığı konferansta; Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı büyüme modelinin önemi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadının güçlendirilmesi ile işgücüne katılımının % 33 lerden daha yükseğe çıkarılması gerektiği çarpıcı sayısal verilerle vurgulanmıştır. Sunumda kadınları destekleyen kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri hangileridir?  Bilinmesi gereken önemli hukuki düzenlemeler nelerdir? Güncellenen teşvik alanlarının aktarılması ile girişimci adayı katılımcılar için oldukça verimli geçen konferans soru-cevap kısmı ile sona ermiştir.

Şimdi Sıra Bizde Projesi mesleki eğitim kısmı,  16 Mayıs 2018 günü Gedik Holding ve Aktif Yaşam Merkezinde yapılacak “Fırsat Eşitliği Uygulamaları ve Örnekleri” etkinliği ile sona erecektir.