17 May 2016

Johns Hopkins Üniversitesi’nde Kitap Lansmanı

Yrd. Doç. Dr. Aylin Ünver Noi ve Dr. Sasha Toperich’in  Johns Hopkins Üniversitesi tarafından basılan kitapları “Challenges of Democracy in the European Union and Its Neighbors”  lansmanı 4 Mayıs 2016’da saat 14:00-16:00 arası Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-Center for Transatlantic Relations’da yapılmıştır. Amerika-Bosna Vakfı’nın, Mediterranean Basin Initiative ve Gedik Üniversitesi’nin katkılarının olduğu bu organizasyonun açılış konuşmalarını Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR’dan Dr. Sasha Toperich yapmıştır.

Moderatörlüğünü Yrd.Doç.Dr. Aylin Ünver Noi’nin yaptığı panelde Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR’dan  Shaazka Beyerle, Prof.Dr. Daniel Serwer, US German Marshall Fund’dan Sir Michael Leigh, Avrupa Parlamentosu Amerika Kongresi Liaison Ofisi’den Geoffrey Harris, USAID’den Alexander Sokolowski  kitapta yer alan bölümleri ile ilgili Avrupa Birliği üye devletleri ve komşularındaki demokrasi sorunlarını tartışmışlardır.

İlgili linkler: