11 Eyl 2020

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hocaoğlu Eğitim Kurumu ve Üniversitemiz’den İş Birliği Protokolü

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hocaoğlu Eğitim Kurumu ve Üniversitemiz arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün amaç ve kapsamına aşağıdaki metin üzerinden ulaşabilirsiniz.

Amaç

Bu protokolün amacı; Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik okullar ile merkezlerin öğrenci ve mezunlarını, Almanya’nın ihtiyacına uygun olarak denklik sağlayarak Almanya’da istihdam etmeye ilişkin usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

Kapsam

Bu protokol; Müdürlüğümüz ile üniversitenin teknik iş birliğinde, okul ve merkezlerin öğrenci ve mezunlarının, Almanya’daki farklı sektörlerin ihtiyacına uygun olarak denkliğinin sağlanmasını ve öğretim programları arasındaki akreditasyonun tanınmasını gerçekleştirmek üzere, üniversite tarafından uzaktan veya örgün eğitim programları düzenlenmesini ve danışman tarafından Almanya’daki istihdam bürosu ile irtibatının kurulması ve gerekli denklik işlemlerinin yapılması ve diğer izinlerin alınmasını kapsar.