11 Haz 2024

İstanbul Gedik Üniversitesi United Nations Academic Impact (UNAI ) Üyesi Oldu

İstanbul Gedik Üniversitesi, Birleşmiş Milletler (BM) ile barış, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışan ve 156 ülkede 1.600 üyesi bulunan “United Nations Academic Impact (UNAI)” üyesi olmaya hak kazandı.

2010 yılında hayata geçen UNAI, BM prensipleri başta olmak üzere 10 temel prensibi tüm dünya insanları için uygulama amacıyla faaliyet gösteren bir girişimdir.

UNAI Nedir?

UNAI, dünya genelinde önde gelen üniversitelerin yer aldığı ve BM’nin temel ilkelerini hayata geçirme amacı taşıyan bir girişimdir. İstanbul Gedik Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde yaptığı faaliyetler ve BM anlaşmasının uygulanmasına sağladığı destek sayesinde bu prestijli üyeliği kazanmıştır. Girişim, yükseköğretim kurumları arasında araştırma ve eğitim yoluyla Birleşmiş Milletler hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı ve bu kurumlar ile BM’yi bir araya getiren ortak bir entelektüel sosyal sorumluluk kültürü oluşturmayı hedeflemektedir. UNAI üyesi olan kurumlar, her yıl belirlenen ilkelerden en az birini destekleyen bir aktiviteyi tamamlamak zorundadır.

UNAI’nin Benimsenen 10 Prensibi:

  1. Yoksulluk sorununa eğitimle çözüm getirmeye kararlılık
  2. Dünya genelinde yükseköğretim sistemlerinin kapasitesini geliştirmeye kararlılık
  3. Cinsiyet, ırk, din ve etnik köken ayrımı olmaksızın herkese eğitim fırsatı sunmaya kararlılık
  4. Eğitim yoluyla dünya vatandaşlığını özendirmeye kararlılık
  5. İlgilenen herkesin yükseköğrenime devam edebilmek için gereken bilgi ve becerileri edinmesine fırsat sağlamaya kararlılık
  6. İnsan haklarına, bu bağlamda sorgulama, fikir yürütme ve ifade özgürlüklerine bağlılık
  7. Eğitim yoluyla kültürler arası diyalog ve anlayışı artırmaya, öğrenilmiş hoşgörüsüzlüğü “unutturmaya” kararlılık
  8. Eğitim yoluyla barış ve uyuşmazlık çözümünü ilerletmeye kararlılık
  9. Eğitim yoluyla sürdürülebilirliği sağlamaya kararlılık
  10. Birleşmiş Milletler’in temel ilkelerine bağlılık

Üniversitemiz bu üyelikle birlikte BM’nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için çeşitli projeler ve etkinlikler düzenleyecektir. Bu taahhütler doğrultusunda, insan hakları, eğitimde fırsat eşitliği ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde aktif rol almayı sürdüreceğiz.