23 May 2016

İş Davalarında Bilirkişilik Eğitimi Tamamlandı

Gedik Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜYEM) tarafından düzenlenen “İş Davalarında Bilirkişilik Sertifika Programı”nın ilk eğitimleri Prof. Dr. Gülsevil Alpagut (İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi) ve Prof. Dr. Mustafa Alp (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi) tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Gülsevil Alpagut tarafından katılımcılara güncel gelişmeler ışığında aşağıdaki konularda eğitim verildi:

  • İş Yargısında Bilirkişilik ve Bilirkişilik Kanunu Tasarısı Taslağında Öngörülen Yenilikler

–     İş Sözleşmesinin Türleri, Sözleşmenin Feshi ve Feshe Bağlı Haklar

İkinci gün düzenlenen eğitimde Prof. Dr. Mustafa Alp;

  • Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinden veya İş Sözleşmesinin ya da İşyerinin Devrinden Doğan Sorumluluklar
  • Hizmet Sürelerinin Tespiti, Ücret ve Türleri, Ücret Tespiti, Ücret Kesintileri

konularında katılımcılara güncel bilgiler sundu.

İş Davalarında Bilirkişilik Sertifika eğitimi 28/29 Mayıs 2016 tarihlerinde Doç. Dr. Mahmut Kabakçı ( İTÜ, İşletme Fakültesi) ve Av. Mikdat Güler (Uzman Bilirkişi) ile tamamlandı.

Prof. Dr. Gülsevil Alpagut

Prof. Dr. Mustafa Alp