30 Kas 2020

İç Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Sena Berktaş’ın Bildiri Özeti Yayınlandı

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü araştırma görevlisi Sena Berktaş’ın UTAK2020’de (Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı) sunduğu ‘IKEA Hack’lerin Mekan ve Ürün Kategorilerine Göre İncelenmesi’ konulu araştırmasının özeti UTAK2020 Dördüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Öngörü Bildiri Özetleri Kitabı’nda yayımlanmıştır. 

Link: http://utak.id.metu.edu.tr/