14 Kas 2016

Hülya Gedik İş Dünyasında Kadın Konferansına Katıldı

Hülya Gedik “Kadın Neden Güçlü Olmalıdır”

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik Türkonfed tarafından düzenlenen İş Dünyasında Kadın Konferansına katıldı.

14 Kasım’da İstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirilen konferansta “Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü” ana başlığı altında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamada Özel Sektörün Rolü”, Kadın Girişimciliği “Ekosistemin Parçası Olmak” ve “Kadın Neden Güçlendirilmeli” konuları moderatörler eşliğinde siyaset ve iş dünyasının önde gelen kadınları tarafından konuşuldu.

Zirvede Ahu Özyurt’un moderatörlüğünde “Kadın Neden Güçlendirilmeli” konulu panelde konuşan Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, en başta “annelik” vasfı ve kabiliyeti ile kadının her daim üretken ve güçlü olduğunu, kadını zayıf kılan sebebin karşı cinsin bakış açısı ve toplumda kadına yüklenen pozisyon ve getirilerin sınırlamaları olduğunu söyledi.   Kadın ve erkek olarak toplum içinde eşit şartlarda görev ve sorumluluklarla yaşamı idame ettirebiliyor olmanın önemine değinen Hülya Gedik, kadının güçlü olmasının eğitim ve maddi bağımsızlık getiren bir işte çalışmaktan geçtiğini söyledi. Hülya Gedik konuşmasında “Kadın çalışanlık, disiplin, işe bağlılık, dürüstlük, uyumlu çalışma gibi konularda üstün meziyetlere sahip olduğundan, kadının bulunduğu yerde erkekler de daha iyi çalışıyor. Dolayısı ile kadınlar performansı arttırıyor. Bu nedenle iş hayatında kadının güçlendirilmesi sadece kadına yapılmış bir katma değer değil, bulunduğu iş ortamının geneline ve böylece de toplumun tamamına yapılmış bir katma değer çalışmasıdır” dedi.

Gedik Holding olarak kadın istihdamına önem verdiklerini ve kaynak sektöründe kadın işçi çalıştıran ilk şirket olduklarını belirten Hülya Gedik, Türkiye’de kadın istihdamının bir yandan kadının saygınlığına, ekonomik özgürlüğüne ve özgüvenine katkı sağlarken öte yandan ülke ekonomisinin ilerlemesinde etkisinin yüksek olduğunu, Gedik Holding olarak hâlihazırda mavi yakada %23, yönetici kanadında %18 oranında sahip oldukları kadın çalışan sayısını kadın istihdamına destek olmak adına ilerleyen dönemlerde daha da arttıracaklarını açıkladı. Bu oranın İstanbul Gedik Üniversitesinde ise %47 olduğunu ekledi.

Kadınların ekonomik hayata katılmaları ve güçlenmelerinde, toplum liderleri ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak bir kamuoyu oluşturmanın, ayrımcılığın önüne geçmenin önemine de değinen Hülya Gedik “Kız çocukları ve kadınlar için fırsat kapılarının açılması noktasında paydaşlar, yetkililer ve tüm kamuoyu ile birlikte çalışmak gerekir” dedi.