24 May 2022

Üniversitemiz Mayıs ayında 2 Farklı Kongre’ye Ev sahipliği Yaptı.

İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirildi.

Sosyal bilim alanındaki genç araştırmacıların sosyal bilimlerin muhtelif ilişkiselci gündemlerine dair katkılarıyla ve kolektif bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkan İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin altıncısı bu sene 11-13 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Kongrede kent, göç, yaşlılık, toplumsal cinsiyet, sınıf, kültür, medya, bilim ve bölge incelemeleri ile ilgili birbirinden değerli sunumlar tebliğ edildi. Çeşitli sunum ve tartışmaların yanı sıra kongre, ülkenin farklı bölgelerinden genç bilim insanları ile deneyimli hocaların bir araya gelmesini sağlamış ve dinleyicilere üç gün süren entelektüel faaliyetleri takip etme imkânı yaratmıştır.

Disiplinlerarası Yaklaşımlar Ulusal Kongresi (DYUK’22) “Sürdürülebilir Gelecek ve Dijital Dönüşüm”  teması ile gerçekleşti.

İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu 16-18 Mayıs tarihleri arasında  I. Disiplinlerarası Yaklaşımlar Ulusal Kongresi (DYUK’22) “Sürdürülebilir Gelecek ve Dijital Dönüşüm”  teması ile gerçekleştirdi.

Kongre boyunca birbirinden değerli konu, konuşmacı, panel ve panelistler ile farklı disiplinler ve bakış açıları buluştu. DYUK’22 farklı kurum ve kuruluşlardan 6 ana konuşmacı, 5 panel, 22 panelist, Türkiye ve yurtdışından yaklaşık 40 bildirili katılımcı ile 3 gün boyunca 600 kişiye ulaşmıştır. Bu kapsamda sürdürülebilirlik kavramı, değişen dünya ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikçi yaklaşımların yanı sıra iklim değişikliği gibi küresel sorunlar, etik kavramı gibi evrensel konular konuşuldu Disiplinlerarası niteliği ile sosyal politikalar, yönetim organizasyon, insan kaynakları, tıbbi görüntüleme teknikleri, sağlık alanında dijitalleşme, atık yönetimi, sürdürülebilir kentler, afet yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, malzeme teknolojileri ve daha birçok konuyu bir araya getirdi. Bu sayede farklı alanları birbirine yaklaştırmış, bilgi paylaşımlarına destek olmuş ve işbirliklerine olanak sunmuştur.