1 Tem 2021

GEDİK Mühendislik MÜDEK Akreditasyonu ve EUR-ACE Etiketi Aldı

İstanbul Gedik Üniversite’sinin Mühendislik Alanındaki Başarısı Tescillendi.

Gedik Üniversitesi  Makine Mühendisliği/ Mekatronik Mühendisliği/ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı 1 Mayıs 2020 yılından itibaren Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir.

MÜDEK, ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK;
• Mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
• MÜDEK Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE-European Network for Accreditation of Engineering Education) üyesidir.
• EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
• Washington Accord imzacısıdır (üyesidir).

MÜDEK; European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) yetkilendirilmiş olan bir kuruluş olduğundan, MÜDEK tarafından akredite edilmiş olan lisans programlarımız aynı zamanda EUR-ACE etiketini de almaya hak kazanmış oldular. Bu etiket, Avrupa’da diplomaların denkliğini belirlemede çok fayda sağlamaktadır. Bunun yanında MÜDEK, International Engineering Alliance (IEA) şemsiyesi altındaki Washington Accord’un (WA) imzacısı (tam üyesi) olmaya da hak kazanmıştır. WA akreditasyonu ABD ve tüm dünyada tanınırlığı sağlamaya yönelik bir uluslararası üst sözleşme yapısıdır.

MÜDEK akreditasyonu, mezunlarımız için uluslararası standartlara uygun bir eğitim almış oldukları konusunda bir güvence anlamına gelmektedir.

Üniversitelerden ve sanayiden gönüllü çalışan, değerlendirilen kurumla ilişkisi bulunmayan uzmanlar tarafından yürütülmekte olan MÜDEK değerlendirmeleri sonucu verilen bu akreditasyon; mezunların temel mühendislik alt yapısının yanı sıra, takım çalışması, tasarım, iletişim, proje yönetimi gibi becerilere ve mühendislik uygulamalarının çevreye, güvenliğe etkileri ve etik uygulamalarla ilgili bilgiye sahip olmaları konusunda da bir güvence anlamı taşımaktadır.”

MÜDEK hakkında ayrıntılı bilgi için: www.mudek.org.tr

Akreditaston Listesi : http://www.mudek.org.tr/tr/akredit/akredite2021.shtm