16 Mar 2023

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ‘’Kaynak Teknolojisi Eğitimcilerinin Teknik Kapasitelerinin Artırılması için Eğitim Merkezinin Kurulması’’ Proje Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) kapsamında yürütülmekte olan “Kaynak Teknolojisi Eğitimcilerinin Teknik Kapasitelerinin Artırılması için Eğitim Merkezinin Kurulması Projesi” Proje Açılış Toplantısı, Pendik Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Projenin Açılış oturumu İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü ve Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ahmet KESİK ’in açılış konuşması ile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut KOÇAK, AB Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Gelişim Bölüm Başkanı Laurent GUIRKINGER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN ’ın konuşmalarıyla devam etti.

Sonraki oturum, Projenin Eğitim Koordinatörü Ömür DANIŞKAN ’ın “Proje Tanıtımı ve Projenin Sektöre Katkısı” başlıklı sunumu ile başladı.

Ardından “Türkiye’de Kaynak Sanayisinin İhtiyaçları” başlığı altında Doç. Dr. Polat TOPUZ (İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN (GEV Teknik Direktörü) ve Ahmet SEVÜK (Gedik Holding Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı) sunumlar yaptı.

Türkiye’de ve dünyada kaynak sanayisinin durumu, kaynak sektörünün gelişimi için nasıl çalışmalar yapılıyor ve yapılmalı gibi konulara değinen değerli konuşmacılarımız projenin büyük amaçlar ve büyük gelişmelere yol açacağının da altını çizdiler.

Proje ile Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı bünyesinde kaynak eğitimi alanında iyi uygulamaların yer aldığı, sektörüne liderlik edebilecek, eğitim ve öğretim kalitesini artıracak bir Mükemmeliyet Merkezinin hayata geçirildiği vurgulandı.

Projenin başlıca amacı Türkiye’de kaynak teknolojileri alanında faaliyet gösteren öğretmenlerin teknik kapasitelerini artırarak iş gücü piyasasına nitelikli personel yetiştirmek amacıyla öğretmenlerin güncel teknolojileri yakalamasını sağlamaktır.

Proje kapsamında metal teknolojileri alanında görev alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin kaynak teknolojilerine yönelik mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Gedik Eğitim Vakfı

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (GEV), ülke eğitimine ve Türkiye’de kaynak teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile 07.09.1994 tarihinde Gedik Holding tarafından kurulmuştur.

GEV, bu alanlarda her türlü etkinliği ve girişimi, üzerine düşen toplumsal bir görev olarak kabul etmiştir. Bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlığı, yüksek öğretim kurumları ve özel sektör kuruluşları ile Vakıf arasında kurulduğu günden bu yana çok boyutlu çalışmalar yapılmıştır.

GEV, okul, yurt, mesleki eğitim merkezi, engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumları gibi pek çok projeyi başarıyla hayata geçirmiştir.

Vakıf, 2008 yılından bu yana merkezi Paris’te bulunan IIW (Uluslararası Kaynak Enstitüsü) Türkiye sorumlu üyesidir. GEV bünyesinde Mart 2009’dan bu yana IIW’a bağlı, tüm dünyada geçerliliği olan Uluslararası diploma ve sertifika programları da düzenlenmektedir.