7 May 2021

GAZETE GEDİK YAYINLANDI

Eğitimin Geleceği, Hukuk Eğitimine İlişkin Güncel Gelişmeler,  Cumhuriyet ile Türkiye’de Gerçekleşen Çağdaş Eğitim Sistemi, Hukuk Eğitiminde İnsan Sevgisinin Önemi, Nasıl Bir Eğitim, 19 Mayıs 1919’u 102. Yılında Bile Kavrayamamanın Hafifliği,  John Stuart Mill’in Çocukluk Eğitimi Üzerine Notlar, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınların Eğitimi, Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliği, İstanbul Sözleşmesi, Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet, Zihinsel Özgürleşme ve Üniversite Eğitimi, Her Dönüşüm Gerçek Bir Gelişim Midir ? Daimicilik Akımının İnsan Modeli Sokrates, Eğitime Toplumsal Açıdan Bir Bakış, Türk Eğitim Sistemi ,İnsanın Anlam Arayışı gibi başlıkları ele alan Gazete Gedik’i okumak için tıklayınız.