14 May 2019

Erasmus Eğitim Verme Hareketliliği kapsamında Portekiz’deydik

Rektör Yardımcımız ve İİSBF Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Şaduman Okumuş, Erasmus Eğitim Verme Hareketliliği kapsamında Portekiz’deki Instituto Superior De Tecnologas Avançadas’da ders verdi.