13 Tem 2017

Endüstri Mühendisliği Bölümü YAEM Kongresinde

“Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM)”  bu sene “ Afet ve Kriz Yönetiminde YAEM’in Rolü” ana teması ile 5-7 Temmuz 2017 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenmiştir.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği alanlarında çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların ve uygulayıcıların, araştırmalarını ve deneyimlerini paylaşmak üzere katıldığı YAEM, Endüstri  Mühendisliği’nin en önemli ulusal kongrelerinden birini oluşturmaktadır.

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresinde, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Merve Doğruel Anuşlu “İklim Değişikliği Farkındalığının Bayes Ağları İle Modellenmesi” başlıklı bildiriyi, Arş. Gör. Sezgi Tekil ise “Büyük Boyutlu Kutulama Problemlerinin Geliştirilmesi ve Lojistik Sektöründe Bir Uygulama” başlıklı bildiriyi sunmuştur.

Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Merve Doğruel Anuşlu, “İklim Değişikliği Farkındalığının Bayes Ağları İle Modellenmesi”  bildirisinde RTE Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Burcu Kartal ile ortak çalışmıştır. D. Anuşlu ve Kartal İstanbul, Trabzon ve Rize’de yaşayan akademisyenlerin küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma hakkındaki farkındalıklarını belirsizlik altında karar vermede kullanılan Bayes Ağları ile analiz etmiştir.

Arş. Gör Sezgi Tekil “Büyük Boyutlu Kutulama Problemlerinin Geliştirilmesi ve Lojistik Sektöründe Bir Uygulama” bildirisinde YTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Vildan Özkır ve Arş. Gör. Şahika Koyun Yılmaz ile ortak çalışmıştır. Bu çalışmada Konteyner Yükleme problemlerinin optimizasyonuna yönelik çözüm önerileri sunulmuş ve sezgisel algoritmalara başvurulmuştur. İlgili çalışma lojistik sektöründe bir firmanın gerçek verilerine uygulanmıştır.