12 Mar 2021

Dr. Öğr. Üyesi Setenay Yağmur’un Sempozyum Bildirisi Yayınlandı

Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Setenay Yağmur, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği Ticaret Hukuku Sempozyumu’nda “Anonim Şirket Yönetim Kurulunda Temsil Hakkı Tanınan ve Belirli Grup Oluşturan Pay Sahipleri Açısından Kişisel Özelliklerin Tespitinin Mümkün Olup Olmadığı Sorunsalı” başlıklı bir bildiri sunmuştur.