2 Tem 2021

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Belir’in Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülen proje kapsamında elde edilen veriler kullanılarak hazırladığı araştırma makalesi yayınlandı.

Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Ü. Özlem Belir’in Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülen  “Pandemi Sürecinde Kamusal Açık Alanlarda Yaşlıların Kent Mekânlarını Kullanım Analizi” isimli araştırma projesi kapsamında elde edilen verileri kullanarak hazırladığı “21.Yüzyıl Küresel Salgınının Yaşlı Bireyler Bağlamında, Ada Yaşamına Etkisi” isimli araştırma makalesi Mimar.İst Dergisinde (DAAI- uluslararası alan endeksi) yayınlandı. Mimarlık Bölümü 2019-20 Eğitim Öğretim Yılı son sınıf öğrencileri İrem Öcal ve Esin Yıldız, Heybeliada’daki veri toplama çalışmasına, araştırma projesi kapsamında katılmışlardır

http://www.mimarist.org/mimar-ist-sayi-71-yaz-2021/