12 Mar 2021

Dr. Öğr. Üyesi Mazlum Doğan’ın “Sözleşme Özgürlüğünün Emredici Hukuk Kuralları Çerçevesinde Sınırlandırılması” adlı kitabı yayınlandı

 

 

Kitabın adı: Sözleşme Özgürlüğünün Emredici Hukuk Kuralları Çerçevesinde Sınırlandırılması

Yazarı: Dr. Mazlum Doğan

Yayın Evi: Turhan Kitabevi

Basım Tarihi: Ocak 2021

Sayfa Sayısı: 332

 

 

 

 

 

Sözleşme ilişkileri, toplumsal yapının bütün katmanlarıyla temas içinde olan bir ağdır. Dr. Öğr. Üyesi Mazlum Doğan’ın tez konusunu oluşturan sözleşme özgürlüğünün emredici hukuk kuralları çerçevesinde sınırlandırılması da bu temas noktalarını görünür kılmak için disiplinler arası bir yöntemle ele alınmıştır. Bu doğrultuda öncelikle sözleşme özgürlüğü ilkesinin felsefi temelleri Geç Skolastikler özelinde değerlendirilmiş, hemen ardından ise sözleşme özgürlüğünün modern haline hayat veren sosyoekonomik dönüşüm süreci, bu felsefi temellerle olan kopukluğu üzerinden tartışılmıştır. İkinci bölümde ise emredici hukuk kuralları özgürlük ve sınırlama arasındaki gerilim üzerine bina edilmiş, bu gerilimlerin bir eseri olan neoliberalizme ayrı bir başlık açılmıştır. Son kısımda ise emredici hukuk kurallarına aykırılığın hüküm ve sonuçları özellikle kanunun amacına uygunluk kriterine verilen günümüzdeki anlamın eleştirisi üzerinden tahlil edilmiş, bir çözüm önerisi olarak tahakkümsüzlük olarak özgürlük ölçütü ön plana çıkarılmıştır.