10 Oca 2022

Dr. Öğr. Üyesi Damla Ayduğ’ un makalesi yayınlandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Damla Ayduğ’ un “Öğretim Elemanlarının Yükseköğretim Kurumlarının Örgütsel Unutma Düzeyine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi” isimli makalesi  “AJESİ” dergisinin 2022 yılı 1. sayısında yayınlanmıştır.

Makale için tıklayınız