11 May 2021

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET GÜLLÜ Deprem Araştırmaları başlıklı Tübitak Projeleri Bildirisi

  1. Enerji Esaslı Deprem Tehlike Haritalarının Oluşturulması: Bir Pilot Bölge Çalışması: (1001-Yürütücü) Deprem riskinin ivme seviyeleri yerine enerji ile tanımlanarak İstanbul Avrupa Yakası için enerji esaslı deprem tehlike haritalarının oluşturulması hedeflenmektedir.
  2. Farklı Metalik Malzemeler ile Üretilmiş Enerji Sönümleyici Yastıklar Kullanılarak Mevcut Yapıların Mimari ve İşletme Fonksiyonları ile Uyumlu Bir Güçlendirme Yönteminin Geliştirilmesi: (3501-Yürütücü) Hocamızın yer aldığı bir FP7 projesinde geliştirilen pasif sönümleyicinin farklı malzemelerden üretilerek betonarme çerçevelerde etkinliğinin deneysel olarak incelenmesi hedeflenmektedir.
  3. Yersel Gerilme-Şekildeğiştirme Ölçümleri ve Derin Öğrenmeye Dayalı Veri Füzyonu ile Sismik Risk İzleme Yöntemi Geliştirilmesi: (1001-Araştırmacı) Proje kapsamında sürekli veri izleyerek sismik riskin değişimini inceleyen bir erken deprem uyarı sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
  4. Kurşun Ekstrüzyon Sönümleyicilerin Boyutsal Optimizasyonu ve Bina Mimari ve İşletme Fonksiyonlarıyla Barışık Bir Güçlendirme Yaklaşımı: (1001- Araştırmacı) Hocamızın içinde bulunduğu araştırma grubu tarafından geliştirilen patentli pasif sismik sönümleyicinin optimizasyonu amaçlanmaktadır.
  5. Betonarme Çerçeve Sistemler İçin Enerji Esaslı Sismik Tasarımı ve Değerlendirme Yönteminin Geliştirilmesi: (1001-Araştırmacı) Betonarme yapı sistemlerinin tasarımının 2030’lu yıllarda yayınlanması beklenen uluslararası yönetmeliklerde yer alması beklenen ve 2005 yılından beri Japon Yapı Yönetmeliğinde kısıtlı olarak yer alan enerji esaslı yöntemler ile gerçekleştirilebilmesi için bir yöntem geliştirilmesi hedeflenmiştir.