23 May 2016

Dönüştürülmüş Uygarlık Konulu Konferans Düzenlendi

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu “Dönüştürülmüş Uygarlık” başlıklı bir konferans vermişlerdir. Konferansta,  19. yüzyıldan başlayarak uygarlık kavramının doğayı denetlemek, kontrol etmek üzerine inşa edildiği,  bugünkü ekonomimiz ve yaşam biçimimizin de tamamen bu kavram üzerine kurulu olduğu ifade edilerek giriş yapılmıştır. “1960lardan sonra dar bir çevrede fark edilen küresel iklim değişikliği bilinci 2000’li yıllardan itibaren dünyada dikkate değer bir kitleye ulaşmış ve hatta doğaya zararlı bazı maddelerin kullanılmasına sınırlandırmalar getirilmeye başlandığı” konusuna  dikkat çekilmiştir. Sayın Saçlıoğlu konuşmasının devamında; “dönüştürme uygarlığının en önemli noktasının petrol ve petrol ürünleri olduğunu, milyonlarca yılda petrole dönüşmüş organik maddelerin bir yüzyıl içinde hızla yok edilmeye, muhafaza edildiği yerden çıkarılarak başka biçimlere dönüştürülmeye başlandığını” vurgulamıştır.  Hidroelektrik santrallerinin toprağa, tarıma ve yerleşime verdiği zararlar ve nükleer santrallerin getireceği riskler de ayrıca yaşadığımız ve yaşayacağımız sorunların bazıları olarak ifade edilmiştir.

Üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanlarının ilgi gösterdiği konferansta son olarak, “insanın üretme biçiminin birkaç yüzyıl içinde doğayı kirletmeye ve eşitsizlikleri artırmaya yönelik dönüşmesi bize yeni yaşam ve üretim anlayışları ve zorunlulukları getirmekte olup, bu bağlamda Vizyon 2050 Raporu değerlendirilerek sürdürülebilirliğe ilişkin bilgiler verilip,  doğayı kontrol etmeye değil, doğaya uygun üretme ve yaşama arayışlarına önem verilmesi gereğinden söz edilmiştir.