444 5 438     info@gedik.edu.tr

12 Kas 2014

Doç. Dr. Michelle Grenier TUBİTAK 2221-Konuk Bilim İnsanı Desteleme Fonu’yla Gedik Üniversitesi’nde

University of New Hampshire öğretim üyesi Doç. Dr. Michelle Grenier, “Fiziksel Aktivitenin Zihinsel Engelli Bireylerin Sosyalizasyon Süreçlerine Etkisi: Bir Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Merkezi Örneği” başlıklı araştırma projesinde Dilara Özer, İlknur Hacısoftaoğlu ve Sibel Nalbant ile birlikte çalışmak üzere üniversitemize konuk araştırmacı olarak gelecektir. Çalışma Aktifim Yaşamın İçindeyim Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Michelle Grenier, Durham’da ki New Hampshire Üniversitesi’nde beden eğitimi ve uyarlanmış beden eğitimi programında Doç. Dr. ve koordinatördür. Otistik spektrum bozukluğu ve kaynaştırma ile ilgili araştırma ve öğretim konusunda azımsanmayacak kadar önemli bir deneyime sahip olan Dr. Grenier ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde öğretmenlik yapmış ve genel olarak engelli öğrencilerle ve uyarlanmış fiziksel eğitim uyarlamalarında çalışmıştır. New Hampshire Sağlık, Fiziksel Aktivite, Rekreasyon ve Dans Derneği’nin uyarlanmış fiziksel eğitim temsilcisidir. Dr. Grenier aynı zamanda AAPAR-AAHPERD için Uyarlanmış Fiziksel Eğitim Konseyi başkanlığını yürütmüştür. Dr. Grenier yakın zamanda Human Kinetics tarafından yayımlanmış olan “Otizm Spektrum Bozuklukları Olan Öğrenciler için Beden Eğitimi; Kapsamlı Bir Yaklaşım” başlıklı kitabın editörüdür.