24 Mar 2017

Çok Katmanlı İletişim Tasarımı Çalıştayı Gerçekleştirildi

İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Fikrini Sergile: Çok Katmanlı İletişim Tasarımı” çalıştayı gerçekleştirildi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi – İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bilimsel Çalışma Grubu’nun düzenlemiş olduğu Fikrini Sergile: Çok Katmanlı İletişim Tasarımı” çalıştayı 17 Mart 2017 Cuma günü İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi B Blok 303 nolu atölyede gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Begüm ERÇEVİK SÖNMEZ, Yrd. Doç. Handan ÖZSIRKINTI KASAP, Öğr. Gör. Müge BAYAR, Öğr. Gör. Gönül YAĞIZ ARSLAN, Arş. Gör. Anday TÜRKMEN, Arş. Gör. Ayça BÜYÜKÇINAR, Arş. Gör. Ayşe CANSU ile 13 öğrenci ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden Yrd. Doç. Didem BEDÜK TUNCEL, Yrd. Doç. Hande Zeynep KAYAN, Arş. Gör. Gamze DEMİRCİ ve 10 öğrenci katılmıştır.

“Fikrini Sergile” çalıştayında; B Blok konferans salonu önündeki hacmin 2 boyutlu, 3 boyutlu ve enstalasyon gibi farklı çalışmaların belirli sürelerle yer alacağı bir sergi mekanına dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öğrenciler eklenebilir, çıkartılabilir, değiştirilebilir / dönüştürülebilir bir sergileme birimi tasarlamış; bu birimler arasındaki dolaşım şemalarını kurgulamıştır. Çalıştay ile her iki üniversite öğrencilerinin iletişim kurarak bir tasarım problemine ortak fikir üretmeleri sağlanmıştır. Çalıştay sonunda çalışmalar sunulmuş; tüm katılımcılara katılım sertifikası verilmiştir. Sonuç ürünler, İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi B Blok Sergi Salonu’nda 20-24 Mart 2017 tarihleri arasında sergilenmiştir.