26 Oca 2021

Çalışma Hayatının Çeşitlilik Odaklı Yapılandırılması; İş’te Birlikte Projesi Kapanış Programı Gerçekleştirildi

İstanbul Gedik Üniversitesi (Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile  Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) ortaklığında hayata geçirilen Çalışma Hayatının Çeşitlilik Odaklı Yapılandırılması; İş’te BirlİKte Projesi kapanış programı 22 Ocak 2021 Cuma günü 13.45’te online olarak yapılan paneller ile sona erdi. Programın açılış konuşmalarını PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz ve Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Akkuş tarafından yapıldı. Programın ilk bölümünde Moderatörlüğünü Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Üyesi A. Deniz Ünan Göktan’ın yaptığı panelde; Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman “Proje Hedefleri Doğrultusunda Yapılan Çalışmalar”ı,  Öğr. Üyesi A. Deniz Ünan Göktan “Eğitim Programının Etkisi”ni, Öğr. Gör. Hülya Ünlü “Nitel Çıktıların Değerlendirmesi”ni, Doç. Dr. Tuna Uslu da “Proje Sonuçları” nı katılımcılarla paylaştı.

Sonrasında yapılan panellere; İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Arzu Demirel (Headline Diversity Kurucusu), Birsen Çevik Akgünlü (Mey Diego İK Direktörü), Murat Akın (Accor Otelleri Genel Müdürü), Sibel Bayat )Oyak Renault Lojistik Direktörü ve Women@Renault Türkiye Başkanı), Pelin Rodoplu (Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme Portföy Yöneticisi UNDP) katılım gösterdi.

“Avrupa Birliği tarafından desteklenen Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı kapsamında hayata geçirilen “Çalışma Hayatının Çeşitlilik Odaklı Yapılandırılması (İş’te BirlİKte) Projesi”, işe alım süreçlerinde ve çalışma hayatında fırsat eşitliğinin sağlanmasını, çalışma hayatının toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği bağlamında insan haklarına ve bireysel özgürlüklere saygılı bir yapıya kavuşturulmasını hedeflemişti. Bu çerçevede; Sivil Toplum kuruluşları ve şirketlerin İnsan Kaynakları birimlerine yönelik tutum ve algı ölçme araştırması yapılmış, iş dünyasının önemli üyeleri ile bölgesel yuvarlak masa toplantıları düzenlenmiştir. İstanbul, Bursa, İzmir ve Adana’da gerçekleştirilen toplantılarda sektörde lider 26 şirketin İnsan Kaynakları süreçleri ve iyi uygulama örnekleri değerlendirilmiştir. Sonrasında üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından geliştirilen eğitim içerikleri ile projenin II. ayağı olarak 24 Eylül-23 Ekim 2020 tarihleri arasında 8 oturum halinde Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir.  30 şirket ve 10 STK temsilcisinin katıldığı eğitimler; tanımlar, stratejiler ve atölye çalışmaları ile online da tamamlanmıştır. Bu süreçte eğitimin başında ve sonrasında uygulanan anketlerin değerlendirilmesi ve mentörlük buluşmaları sırasında elde edilen bulgular, mevcut literatürle desteklenerek bir “Sosyal Etki Raporu” yayımlanmıştır. Ayrıca kurumların insan kaynakları birimlerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik, kapsayıcılık temelinde bir rehber hazırlanmıştır.”