5 May 2017

Çağdaş Tasarımda Mimari Mirasın Değerlendirmesi Konferansı

İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü etkinlikleri kapsamında değerli öğretim üyemiz Prof. Dr. Filiz ÖZER’in “Çağdaş Tasarımda Mimari Mirasın Değerlendirmesi” başlıklı konferansı 03 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşmiştir.

Prof. Dr. Filiz Özer lise eğitimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde (Robert Kolej) tamamlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Vassar College’de tarih alanında eğitim almış; 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nü bitirmiştir. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamış; 1972 yılında doktor unvanı kazanmıştır. 1977 yılında doçent; 1988 yılından profesör olmuştur. 1985 yılında ABD Dış İşleri Bakanlığı’nın International Visitors Grant bursunu almıştır. Prof. Dr. Filiz Özer 2015 yılından beri İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev almaktadır.

Kartal Yerleşkesi B Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta Prof. Dr. Filiz Özer, eski dokunun modern mimari ile ilişkisini üç başlık üzerinden ele almıştır: Dolaylı Tarihselcilik, Dolaysız Tarihselcilik ve Postmodernizm.  Dolaylı tarihselciliği, eskinin kopya edilmesi olarak nitelendirmiş; dolaysız tarihselciğin ise soyut göndermenin ötesine geçemediğini vurgulamıştır. Postmodernist yaklaşımları Robert Stern, Bruno Levy ve Sedat Hakkı Eldem gibi başarılı tasarımcılar üzerinden aktaran Prof. Dr. Filiz Özer; taklit yapmadan dönemin mekansal öğretisinden yararlanılması gerektiğini vurgulamıştır. Çok sayıda konuk, öğretim üyesi ve öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen konferansta, sunum sonrasında öğrencilerimizin çeşitli soruları cevaplandırılmıştır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü olarak değerli öğretim üyemiz Prof. Dr. Filiz Özer’e katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.