21 Ara 2020

“Çağdaş Devlette Yargının İşleyişi” Çalıştayında Sunulan Bildiriler Kitap Halinde Yayımlanmıştır

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Genel Kamu Hukukçuları Topluluğu tarafından ortaklaşa olarak 14 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Gedik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Çağdaş Devlette Yargının İşleyişi” çalıştayında sunulan bildiriler kitap halinde yayımlanmıştır. Çağdaş devletlerde yargı erki ve yargılama faaliyetinin geçmişten günümüze anayasalar, hukuk devleti ilkesi ve yargıdaki reformlar odağında dinleyicilerin de katılımıyla incelendiği tartışmalar kitapta derlenmiştir. İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. F. Kerim Atamer, Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rona Aybay, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fazıl Sağlam’ın da aralarında bulunduğu değerli konuşmacılar ve kitapta bulabileceğiniz sunumlarının konuları aşağıda verilmiştir.

Doç. Dr. Birden Güngören Buldan : Anayasa Mahkemesinin Oluşumunda Katkıda bulunan iki düşünür : Jellinek ve Kelsen

Prof. Dr. Oktay Uygun : Hukuk Devleti ilkesi

Prof. Dr. Rona Aybay : 1961 Bir Anayasasının Öngördüğü Yargı Erki: Bir Hüsran Öyküsü mü ?

Av. Fikret İlkiz : Yargı Erkinin İşleyişine Yargının Engelleri

Prof. Dr. Fazıl Sağlam: İki “12 Eylül” ve Yargı Düzeni

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu : “Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Açısından Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve Yargı Reformu Paketi”

Prof. Dr. Yasemin Özdek: Günümüzde Yargının Dönüşümü

Dr. Öğr. Üyesi Aydın Atılgan: Yargısal Popülizm ve Hukuk Devleti