9 May 2022

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerimizin Uluslararası Kongre Başarısı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Hasan Uğur ÖNCEL’in öğrencileri, Dr.Öğr.Üyesi Erdem TEZCAN ile birlikte yürüttükleri ve Multiple Sclerose (MS) hastaları için bir umut ışığı olabilecek bilimsel araştırmaya, dönem projesi kapsamında gönüllü olarak katılmakla kalmadılar, büyük bir cesaret örneği göstererek, Uluslararası bir kongrede hazırladıkları derlemeyi başarı ile sunarak, moderatör ve dinleyicelerden tebrik alarak üniversitemizi gurulandırdılar.

Tüm öğrencilerimize örnek olacak bu özgüvenli çabalarından dolayı onları kutluyor ve Üniversitemizi başarı ile temsil ettiklerinden dolayı tebrik ediyoruz

.

 

 

 

Başvuru Özeti :

NÖROLOJİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE MİKROBİYOTANIN ÖNEMİ

İnsan barsak yapısı, yan yana dizilmiş, çoğunluğu intestinal epitel hücrelerinden oluşmuş hücre tabakası yüzeyi ve onun üzerinde yine bu hücre tabasının içinde yerleşik olarak bulunan goblet hücrelerinin sentezlediği,  mükoza tabakasından oluşmaktadır. Mükoza tabakasının üzerinde özellikle kalın barsak lümeninde olmak üzere yüzlerce farklı bakteri türü varlığını sürdürmekte ve burada kendilerine yaşam alanı bulmaktadır. Bağırsakların iç yüzeyini kaplayan epitel hücreleri ve bu hücreleri kaplayan müsin tabakası normal koşullarda ihtiyacımız olan mikromolekülerin geçişine (emilimine) izin verirken, bileşenlerine ayrılmamış, sindirilmemiş makromoleküllerin ve zararlı maddelerin geçişine izin vermezler. Epitel hücre tabakasının hemen altında ise basement membrane katmanının devamında Lamina propria adı verilen bir bölge bulunmaktadır. Bağışıklık sistemimizin hücrelerinin büyük bölümü bu alanda yerleşik olarak bulunmakta ve sindirim yolu ile dolaşım sistemlerine giriş yapacak antijenik yapılara karşı savaş vermektedirler.

Mikrobiyotayı oluşturan mikroorganizmalar gösterdikleri aktiviteler ile hem kendi yaşam alanlarının genişlemesini sağlarlar, hem de konakçı oldukları organizmamızın ihtiyaçlarını karşılarlar. Bağırsaklarımızın içinde yaşayan canlılar, mikrobiyomumuz,  bakteriler, virüsler, arkealar (archaea)ve protozoalardan oluşur. Bu canlılar bağışıklık sistemi, metabolik denge, yağ dokusu üzerine çok yönlü etkileri ile birlikte beyin bağırsak ekseninin çok önemli bir parçası olarak beyin, merkezi sinir sitemi bağışıklığı, stres yolakları ve nöroendokrin yollarını çok yönlü olarak etkilemektedir.

Merkezi Sinir Sistemi otoimmün hastalıklarında ve özellikle Multiple Skleroz (MS) hastalarında, probiyotikler ve prebiyotikler ile uygulanan tedavi yöntemlerinde, hastaların verilen diyetlerle uymaları halinde hastalık semptomlarında gerileme ve otoimmün sürecin yavaşlatılabileceği üzerine oldukça fazla sayıda bilimsel makale yayınlanmıştır. Biz bu derleme çalışmamızda, özellikle MS hastalığı çerçevesinde nörolojik bozukluklara karşı uygulanabilecek ve hastaların yaşam kalitelerini arttıracak beslenme özellikleri üzerinde açıklamalar yapmayı hedefledik.

 

THE IMPORTANCE OF MICROBIOTA IN THE TREATMENT OF NEUROLOGICAL DISEASES

The human intestinal structure consists of the surface of the cell layer, which is mostly composed of intestinal epithelial cells, and the mucous layer, which is synthesized by the goblet cells located in this cell layer. Hundreds of different types of bacteria continue to exist on the mucous layer, especially in the lumen of the large intestine and find a place to live here. While the epithelial cells lining the inner surface of the intestines and the mucin layer covering these cells allow the passage (absorption) of the micromolecules we need under normal conditions, they do not allow the passage of undigested, undigested macromolecules and harmful substances. Just below the epithelial cell layer, there is a region called the lamina propria in the continuation of the basement membrane layer. Most of the cells of our immune system are located in this area and they fight against antigenic structures that will enter the digestive tract and circulatory systems.

Microorganisms that make up the microbiota not only ensure the expansion of their habitats but also meet the needs of our host organism, with the activities they show. The living things that live inside our guts, our microbiome, are made up of bacteria, viruses, archaea, and protozoa. These creatures, together with their multifaceted effects on the immune system, metabolic balance, and adipose tissue, affect the brain, central nervous system immunity, stress pathways, and neuroendocrine pathways as a very important part of the brain-intestinal axis in many ways.

A large number of scientific articles have been published on the treatment methods applied with probiotics and prebiotics in autoimmune diseases of the Central Nervous System, and especially in Multiple Sclerosis (MS) patients, that regression in the symptoms of the disease and slowing the autoimmune process can be achieved if the patients comply with the diets given. In this review, we aimed to explain the nutritional properties that can be applied against neurological disorders and increase the quality of life of patients, especially within the framework of MS disease.

Intestine, Microbiota, Microorganism, Prebiotic, Multiple Sclerosis

 

Hasan Uğur ÖNCEL1

1İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

1ORCID ID:0000-0002-6900-1955

1ugur.oncel@gedik.edu.tr, 05322711347

Büşra YELEK 2

2Üniversite, Fakülte, Bölüm, Şehir, Ülke.

1İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

2ORCID ID: 0000-0002-6260-4489

2busrayelek@hotmail.com

Nisanur GÜR 3

1İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

3ORCID ID: 0000-0003-4074-5077

3niisanurgur@gmail.com

Nazlı YEĞİN 4

1İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

4ORCID ID: 0000-0002-3769-3563

4dytnazliygnn@outlook.com