14 Eki 2021

Atatürk Zaman Mekan Yaşam Kitabı Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun Sunuş Yazısı ve İçinde Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman’ın Makalesi İle Yayımlandı

25 yazar, sanatçı ve akademisyen tarafından hazırlanan Atatürk Zaman Mekân Yaşam kitabı Eylül ayında Atayurt Yayınevi tarafından basıldı. Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun sunuşu ile çıkarılan kitapta, 1923-1938 arasındaki kısa zaman diliminde doğarak tüm yurda yayılan Atatürk devrimlerinin çeşitli alanlardaki uygulamaları ve geleceğe yansıyan etkileri üzerinde durulmaktadır.

Eğitim, tarım, endüstri, sosyal yapı, askerlik, sağlık, kent, siyaset, mimari, güzel sanatlar, tasarım, kadınlar, gençler, çocuklar ve daha nice konuda Atatürk’ün yaşamımızı değiştiren ve bizi çağdaş, onurlu, özgür birer birey, ülkemizi modern bir ülke haline getiren fikirleri ve uygulamaları bilimsel kaynaklardan ve tanık olanların ağzından yansıtılmaktadır.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman’ın da Gelenekselden-Modern Yaşama Toplumsal Hayatta Kadın isimli makalesinin bulunduğu kitabın yazarları; Ayşen Akpınar, Ersin Alok, Gamze Özkaptan Alptekin, Gönül Bakay, Gizem Caner, Neslihan Dostoğlu, Ö. Sıla Durhan, Ayşe Nilay Evcil, Hale Gezer, Murat Görgülü, Deniz Arslan Hindioğlu, Sühandan Kumcu, Oğuz Makal, Banu Manav, Sevgi Onay, Nilüfer Çatak Oylum, Ekrem Özdemir, Sinan Polvan, Gülper Refiğ, Nur Taviloğlu, Ayşin Şişman, İlhan Tekeli, Ümran Topçu, Murat Tuncay, Neslihan Aydın Yönet Tek yol göstericinin bilim olduğunu, sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından birini yitirdiğini söyleyerek bilime ve sanata verdiği önemi vurgulayan; Türkiye’yi Türkiye, bizi biz yapan bu büyük insana olan gönül borcumuzun küçük bir bölümünü bu yazılarımızla ödeyebilirsek ne mutlu bize diyerek duygularını ifade etmektedir.