4 Oca 2021

Arş. Gör. Sena Berktaş’ın Makalesi Yayımlandı

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü Arş. Gör. Sena Berktaş’ın “NEW GENERATION CRAFT: IKEA HACK AND ITS TAXONOMY” başlıklı makalesi The Turkish Online Journal of Design Art and Communication dergisinde yayımlanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1242560