9 May 2017

Arş. Gör. Ayça Büyükçınar Uluslararası Sempozyum’da

İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Ayça Büyükçınar, 3-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu’nda “Kız Teknik Okulları Üretimleri İle Cumhuriyet Modernleşmesi İlişkisi (1945-1975)” başlıklı bildirisini sunmuştur.

Bu bildiri, Doç. Dr. Gülname Turan danışmanlığında, Arş. Gör. Ayça Büyükçınar’ın İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda hazırlamış olduğu “Kız Teknik Okulları Müfredatı Kapsamındaki Üretimin Cumhuriyet Modernleşmesi Bağlamında İncelenmesi (1945-1975)” (2015) başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Bildiride, geleneksel Türk el sanatlarında ve geleneksel Türk giyiminde kullanılan motiflerin  “modernleştirme” ve “stilizasyon” çalışmaları yapılmasıyla oluşturulan Kız Teknik Okulları Müfredatı kapsamında yapılan işleme, biçki-dikiş, moda-çiçek, resim ve mobilya dersleri üretimleri var olan çalışmalar üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Kız Teknik Okulları Müfredatı kapsamındaki üretimlerin gündelik hayattaki çıktıları, yürütülen Cumhuriyet modernleşme projesiyle ilişkili olarak tartışılmıştır.