2 May 2018

Anayasalarda Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Temelleri Konuşuldu

İİSBF Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre’nin konuşmacı olduğu “Anayasalarda Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Temelleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Son Değişiklikler” başlıklı konferans gerçekleştirildi.