6 May 2016

5. Otomotiv AR-GE Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması

Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak davet edildiğimiz ”5. Otomotiv AR-GE Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması” konulu sempozyum dahilindeki ”TAYSAD’ın Sosyal Sorumluluk Projesi olan 20.000 Kariyer” konferansı 06.05.2016 tarihinde TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi.

20.000 Kariyer Projesi ile Türkiye’deki Otomotiv Tedarik Sanayi sektörü olarak üniversite öğrencilerine, sektör kurum yetkilileri tarafından düzenlenen seminer ile kariyer hayatlarında yardımcı olacak bilgiler ve araçlar konusunda aktarımlar yapıldı. Bir yandan sektörün gençler tarafından tanınması, öte yandan gençlerin bilgilendirilmesi sağlandı. Türkiye’nin önde gelen güçlü otomotiv firmaları tarafından mühendislik öğrencilerine, geleceklerini bu sektöre yönlendirebilecekleri konusunda motivasyon sağlandı ve üniversitemiz öğrencilerine bu firma yetkilileri ile birebir iletişim kurma imkanı oluşturularak staj ve muhtemel iş imkanı sağlandı.