19 Ağu 2021

GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK ve ACİL YARDIM PROGRAMI ÖĞR. GÖR. YETER ÇUVADAR BAŞ’ IN MAKALESİ YAYINLANDI

  • COVID-19 in Newborns and Care’ adlı makalem Sağlık Profesyonelleri dergisinde yayınlanmıştır.

Link: https://dergipark.org.tr/en/pub/jhpr/issue/57759/839225

  • COVID-19 ile ilişkili yoğun bakım deliryumu: Risk faktörleri, önleme ve tedavi politikaları’ adlı makalem Sağlık Akademisyenleri dergisinde yayınlanmıştır.

Link: https://dergipark.org.tr/en/pub/sagakaderg/issue/62334/740355