1 Kas 2017

Yrd. Doç.Dr. Feyza Başar, Viyana’da “Femininity/Masculinity” Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı

Merkezi Avusturya-Viyana’da bulunan Act.NOW adlı sivil toplum kuruluşunun Femininity/Masculinity çalışma grubunun üyesi olan Yrd.Doç.Dr. Feyza Başar, 27-28 Eylül tarihlerinde bu grubun “Gender Equality Beyond Borders” başlıklı toplantısına katıldı. Viyana’daki Bruno Kreisky Forum’da düzenlenen toplantıda çocuk evlilikleri, savaş sırasında, savaş sonrasında, yolda ve kamplarda meydana gelen cinsel istismar olayları ve şiddetle ilgili sorunlar ve bu sorunların ortadan kaldırılması veya azaltılmasına yönelik çözüm önerileri üzerinde tartılşıldı. Grup üyeleri tarafından uzmanlıklarına göre, psikolojik terapi ve danışmanlık seansları düzenlenebileceği, cinsel istismar ve tecavüz madurları için rehabilitasyon merkezleri kurulabileceği, hukuki yardım sağlanabileceği ve acil durumlar için bir hotline oluşturulabileceği önerileri üzerinde duruldu. Ayrıca yetişkinlere, çocuklara ve özellikle kızlara, kadınlara, mülteci ve göçmenlere, babalara, politikacılara, gazetecilere ve örgün eğitim kurumlarındaki öğretmenlere yönelik atölye çalışmaları yapılması uygun bulundu.

Bu kapsamda iki projenin gerçekleştirilmesi kararı alındı. Bunlardan birincisi, sanat ve spor faaaliyetlerine ilişkin çok uluslu bir merkez kurulması. Sebebi, herkesin sanat ya da sportif bir faaliyet yapabilmesi, ekonomik fayda sağlama olasılığı sunması, travma terapisine uygun olması, belirli bir lisanı iyi derecede bilmeyi gerektirmemesi ancak öğrenmeye yardımcı olması.

Alınan kararlardan ikincisi ise çocuk/genç mültecilerin sorunlarının yerinde tespit edilip etkin çözümler geliştirilebilmesine yönelik olarak saha çalışmalarının yapılması. Amaç hem ev sahibi hem de mülteci topluluklarının toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık yaratılması suretiyle güçlendirilmesi. Bu amaçla Lübnan ve Türkiye’de mülteci kampları ile mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde özellikle atöyle çalışmaları düzenlemek suretilyle saha çalışmaları yapılacaktır.