22 Haz 2018

Woman in Power

Bu proje İİSBF Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ve AIESEC İstanbul Asya tarafından Birleşmiş Milletler

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri #5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında yapılmaktadır.

Projeye son başvuru tarihi 1 Temmuz’dur. Başvurular Doç. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil ve Ar. Gör. Serkan Soyak’a yapılacaktır.

Doç. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil burcu.tiftikcigil@gedik.edu.tr

Ar. Gör. Mustafa Serkan Soyak   serkan.soyak@gedik.edu.tr