22 Kas 2016

UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri

“Çocukların ve gençlerin Mimarlık farkındalığının arttırılması”

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı, geleceğimizi inşa edecek çocukların ve gençlerin kent, mimarlık ve sürdürülebilir gelişme için yapılı çevre farkındalığının sağlanmasını acil ve hayati bir öncelik olarak görmektedir.

Bu kapsamda çocuklara ve gençlere yönelik yapılı çevre, kent, mimarlık alanında çalışmalar yapan kişi ve kurumların teşvik edilmesi için Uluslararası Altın Küp Ödül programı düzenlenmektedir. Altın küp ödülleri katılımcıların yeni projeler üretmelerini öngören bir yarışma değil, Ağustos 2014 ile 15 Mart 2017 tarihleri arasında, sürdürülmüş ve sonuçlandırılmış olan etkinlik ve çalışmaları kapsamaktadır.

UIA Altın Küp Ödülleri, katılımcıların yeni projeler üretmelerini öngören bir yarışma değil: Ağustos 2014 ile 15 Mart 2017 tarihleri arasında sürdürülmüş veya sonuçlandırılmış olan etkinlikler veya çalışmaları kapsıyor. Ödül verilecek kategoriler şöyle tanımlanıyor: Okullar (yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler), Kuruluşlar (dernekler, vakıflar, müzeler) ve Yazılı Medya ve görsel Medya olmak üzere, dört kategoride düzenlenmektedir.

Türkiye’den uluslararası ödüle başvuru için  4 kategoride yapılacak  başvuruların  15 Şubat 2017 tarihine kadar Mimarlar Odası’na gönderilmesi gerekmektedir. 

Ödül kategorileri:

1.Okullar Ödülü

Bu dalda ödül için, çocuklara ve gençlere ulusal eğitim müfredatı doğrultusunda genel eğitim veren herhangi bir okula açıktır. Ancak Sanat, tasarım, mimari veya ilgili alanlarda da uzman veya mesleki eğitim veren okullar bu kategorinin dışındadır.

2.Kurumlar Ödülü

Bu dalda ödül için, müzeler, galeriler, vakıflar, dernekler ve diğer kuruluşlar işbirliği yada tek başlarına katılabilirler. Sanat, tasarım, mimari veya ilgili alanlarda da uzman veya mesleki eğitim veren okullarda bu kategoride başvuru yapabilirler.)

3.Yazılı Medya Ödülü

Bu dalda ödül yazılı medya alanında çalışan kurumlara ve kişilere açıktır. (Makaleler, dergiler, kitaplar, görsel ve işitsel olmayan eğitim araçları)  

4.Görsel ve işitsel Medya Ödülü

Bu dalda ödül görsel ve işitsel alanda çalışma yapan kurumlara ve kişilere açıktır.

(belgeseller, filmler, tv programları, görsel ve işitsel eğitim araçları)

Ödül programı iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek: Ulusal Kesimler tarafından yürütülecek olan ilk aşamada, her ülkeden her kategori için birer aday seçilerek uluslararası jüriye önerilecek. İkinci aşamada ise uluslararası jüri ödül verilecek adayları belirleyecek.

UIA, çocukların ve gençlerin mimarlık, kent ve sürdürülebilir gelişime ilişkin bilinçlerinin geliştirilmesini acil ve önemli bir hedef olarak görüyor. Bu konuda bilinçli olarak yetişen yurttaşların, ileriki yaşamlarında kentleri ve yaşam çevrelerini şekillendiren politik, ekonomik ve sosyal kararlarda seslerini duyurabilecek ve bu kararları etkileyebilecek bireyler olacaklarına inanıyor.

Altın Küp Ödülleri’ne katılımda bulmak isteyen kişi veya kuruluşların, okul öncesinden 18 yaşına kadar olan çocuklar ve gençlerin mimarlık tasarımı ve çevreyi oluşturan süreçleri anlamaları için tasarlamış oldukları etkinlikleri, strüktürleri veya ürünleri, ödül şartnamesinde belirtilen şekilde ulusal meslek örgütlerine iletmeleri gerekiyor. Türkiye’de ödül programına adaylık dosyalarının Mimarlar Odası’na gönderilmesi için son tarih 15 ŞUBAT 2017 olarak belirlendi.

Sonuçlar Eylül 2017’de Seul’da gerçekleştirilecek olan 26. UIA Kongresi’nde sergilenecektir.  

Takvim

15 Şubat 2017    Türkiye’den başvuru yapacakların başvurularını Türkiye Mimarlar Odası’na iletilmesi için son tarih

1 Mart 2017        Türkiye ulusal jüri toplantısı

15 Mart 2017      Türkiye’den uluslararası aşamaya gönderilmesine karar verilen ödül

Mimarlar Odası ve diğer UIA Üye Kesimleri’nin ulusal jüri kararlarını UlA’ya bildirmeleri için son tarih

Nisan 2017         Uluslararası ödül jürisinin toplanması ve ödül sahiplerinin açıklanması 

Eylül 2017           Seul Kongresi / Ödül töreni

Başvuru belgelerinin tümüne ve ödül programıyla ilgili güncel bilgilere, Türkçe ve İngilizce olarak www.mo.org.tr/goldencubesaward sayfasından ulaşılabilmektedir. Türkiye’den yapılacak başvurularda, aday formu ve poster hem yazılı hem dijital ortamda, Türkçe ve İngilizce olmak üzere ikişer ayrı kopya olarak gönderilmelidir.

Daha önce ödül kazanan ve ödül adayı olan projeler ile bilgi ve belgeye www.architectureandchildren-uia.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ödül programına Türkiye’den başvuracak kişi ve kurumların soruları ve başvuru dosyalarını göndermeleri için:

Altın Küpler Ödül Sekreteryası

Mimarlar Odası Ankara Şubesi

T: 0 312 417 86 65

F: 0 312 417 18 04

E: info@mimarlarodasiankara.org

A: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Konur Sokak 4/3 Yenişehir

06650 ANKARA

www.mimarlarodasiankara.org 

Ödül programına katılımla ilgili belgeler:

Şartname (Türkçe) (İngilizce)

Başvuru Formu (Türkçe) (İngilizce)

Poster Şablonu (Türkçe) (İngilizce)