14 May 2020

Türk Dili II Mazeret Sınavı Hakkında

Sevgili Öğrenciler,
TUR 102 / Türk Dili II Mazeret Sınavı 15.05.2020 saat 10.00’da başlayıp 16.05.2020 saat 12.00’de tamamlanacaktır.

  • Sorular çoktan seçmeli olarak 20 sorudan oluşacaktır.
  • Sınav süreniz 30 dakikadır.
  • Sınava en fazla 2 kere erişim hakkınız olacaktır ve aldığınız en yüksek not geçerli sayılacaktır.
  • Sınav soruları, soru bankasından her öğrenciye farklı gelecek şekilde ve aynı zorluk seviyesinde rastgele seçilmektedir.
  • Ara sınavda, ilk 7 haftanın konularından (7. Hafta dâhil) sorumlu olacaksınız.
  • Sınav sonuçlarınız, sınav bitiş tarihinden sonra sistem üzerinden ilan edilecektir.
  • Sınav esnasında gerçekleştireceğiniz tüm işlemler kayıt altına alınacaktır.
  • Sınav esnasında ya da sonrasında danışmak için uzem@gedik.edu.tr mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.