1 Oca 2014

Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi

Proje Adı: Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemiyle B4C Esaslı Kumlama Nozullerinin Üretimi ve Aşınma özelliklerinin Geliştirilmesi

Başvuru Yapılan Program: TUBİTAK (1003)

Proje Başvuru Tarihi: Aralık 2013

Açıklanma Tarihi: Ocak 2014

Proje Ortakları: Marmara Üniversitesi, Gedik Üniversitesi (Prof.Dr. Sunullah ÖZBEK), Sintek Toz Metalurji A.Ş.

Toplam Proje Bütçesi: 600.000 TL

Proje Özeti: Toz Enjeksiyon Kalıplama” yöntemi nitelikli malzemelerin düşük maliyet ve yüksek hızda üretiminde önemli gelişimlerden biri sayılmaktadır. Bu yöntem, 15-20 yıl içerisinde alternatif bir imalat metodu olarak kendini göstermeye başlamıştır. Göreceli olarak küçük, hassas ve kompleks şekilli parçaların ekonomik biçimde üretilmesine imkan tanıyan Toz Enjeksiyon Kalıplama (TEK) teknolojisi 2010 yılı itibarıyla dünyada 2 milyar ABD Doları tutarında iş hacmine ulaşmıştır. El aletleri, optik, tıp, ateşli silahlar, havacılık, elektronik ve otomotiv gibi günümüzün kitlesel imalat sektörlerine hizmet vererek sürekli gelişme göstermektedir.

İmalat sanayinde üretilen tüm ürünler servis şartlarında kullanılmadan önce, yüzey özelliklerinin nihayi hale getirilmesi (kaplama, boyama ve farklı yüzey işlemleri) gerekmektedir. Yüzey işlemleri olarak isimlendirilen bu işlemler öncesinde parça yüzeylerinin hazırlanması aşamasında kullanılan kumlama teknikleri önem arz etmektedir. Kumlama işlemleri sırasında farklı aşındırma özelliklerine sahip olan aşındırıcılar yüksek hızlandırıcılar kullanılarak yüzeye tatbik edilirler ve ürünlerden istenilen yüzey özelliklerinin elde edilebilmesi için bu işlem farklı parametrelerle sürdürülebilir. Özellikle aşındırıcıların hızlandırılarak yüzeye tatbiki sırasında yüksek aşınma mukavemetine sahip olan Borkarbür (B4C) nolüzller (blast noluz) büyük bir sıklıkla kullanılmaktadırlar. B4C esaslı kumlama nozüllerinin en önemli özellikleri yüksek aşınma mukavemetlerine bağlı olarak servis ömürlerinin oldukça yüksek oluşudur. B4C kumlama nozülleri ülkemizde üretilmemekte ve yerli sanayinde kullanılan bu tip tüm ürünler ithal olarak tedarik edilmektedir. Gerek ithalatçı firmalardan gerekse de yerli tedarikçilerden alınan verilere göre, ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 15.000-20.000 adet B4C kumlama nozülü tüketilmektedir. B4C kumlama nozüllerinin birim maliyetlerinin yaklaşık olarak 50-100 Euro olduğu bilinmekte ve buna bağlı olarak her yıl 3.000.000 TL tutarında bir ithal çıkışı oluşturmaktadır. Ülkemiz imalat sanayinin ortalama ekonomik büyüme oranları dikkate alındığında bu tip ürünlerdeki söz konusu ithal çıktılar her geçen gün daha da artacaktır.