3 Kas 2015

Prof. Dr. Rıdvan Karalar’ın Kitabı Güncellendi

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Karalar’ın Genel İşletme adlı kitabının yeni güncellenmiş baskısı Ekim 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Üniversitemiz Uluslar Arası Ticaret Bölümünde de okutulan ve bu yıl güncelleştirilerek basılan Genel İşletme kitabı, 11 ana bölümden oluşmaktadır. 440 sayfadan oluşan kitabın başlıca bölümleri şunlardır:

 • İŞLETMECİLİĞİN GELİŞİMİ VE TEMEL KAVRAMLAR
 • İŞLETMELERİN AMAÇLARI VE SORUMLULUKLARI
 • İŞLETMELERDE KURULUŞ KARARI VE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ
 • İŞLETMELERİN HUKUKSAL YAPISI
 • İŞLETMELERDE BÜYÜKLÜK VE KAPASİTE
 • İŞLETMELERDE BÜTÜNLEŞME VE İŞBİRLİKLERİ
 • İŞLETMELERDE YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME İŞLEVİ
 • İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ
 • İŞLETMELERDE ÜRETİM İŞLEVİ
 • İŞLETMELERDE FİNANSAL YÖNETİM İŞLEVİ
 • İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEVİ