2 Nis 2019

Nöropsikolojide Güncel Tartışmalar Çalıştayı

Psikoloji Bölümü

Nöropsikolojide Güncel Tartışmalar Çalıştayı

19.Nisan.2019

Duyurular

Çalıştayımız  , sinirbilim,sosyal sinirbilim,klinik psikoloji alanlarının değerli akademisyenlerinin katılımıyla, Duygular ve Duyguların Düzenlenmesi, Sosyal Kognisyon ve Sosyal Beyin, Algı ve Algı Yanılsamaları,Mentalizasyon Temelli Klinik Uygulamalar konu başlıklarıyla 3 kuramsal ve 1 uygulamalı oturum olarak gerçekleşecektir.

Giriş

Günümüzde modern psikoloji pekçok bakış açısı ve yöntemleri olan bir araştırma alanıdır. Bugün Psikolojinin biyolojik bilimler arasında seçkin bir yere eriştiği söylenebilir.

Nöropsikolojinin alanı , genel psikolojinin deneysel işlemlerine elverişli bölümünü kapsar. Öğrencilerin , psikolojinin  deneysel  yöntemlerinde eğitim görmeleri  “bilimsel yöntem” disiplinine önemli bir başlangıç sayılabilir. Ayrıca, gerek ruhsal  gerekse toplumsal hayatın pek çok yönlerini, deneysel psikoloji, sosyal sinirbilim, nöropsikoloji  alanlarındaki deneysel yöntemlerle incelenmesinin entellektüel ilerlemeye katkısı olduğunu söyleyebiliriz.

Çalıştayın Amacı

Bu çalıştayın amacı, çağdaş psikolojik bilgi alanını dolduran nöropsikolojinin kapsadığı alanlar içinde uygulamadaki çalışmaların tanıtılması ve psikoloji lisans programlarında bu alana ait uygulamalı ve teorik derslerin içeriklerinin, problem alanlarının ve yöntemlerinin tartışılmasına zemin hazırlamaktır.

Çalıştayın Kapsamı

Çalıştaya psikoloji lisans programındaki öğrencilerin yanı sıra ilgi duyan farklı disiplinden gelenlere de açıktır.  Katılım sayısı 50 kişi olarak öngörülmektedir. Çalıştayın süresi 1 gün olarak belirlenmiştir.

Çalıştayın Yürütücüleri

Arş.Gör.Hakan Duman

Arş.Gör. Didem Malkoç

Uzm.Psk.Zeynep Küçük

Başvuru için: didem.malkoc@gedik.edu.tr

Son tarih: 17.04.2019