13 Haz 2022

MEZUNİYET DERECESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU / IMPORTANT ANNOUNCEMENT ABOUT GRADUATION DEGREE

Mezuniyet Derecesi Hakkında (Ön lisans ve Lisans)

Mezuniyet Dereceleri Yönetmeliğimizin aşağıdaki maddelerine göre belirlenecektir. Dereceye girmeyi hedefleyen tüm öğrencilerimizin aşağıdaki maddelere dikkat etmeleri önemle duyurulur.
MADDE 43 – (2) Dereceye girecek öğrenciler, normal öğretim süresi sonunda, yarıyıl sonu sınavı ardından mezun durumuna gelmiş öğrenciler arasından belirlenir.
(3) Dikey geçiş sınavı ile Üniversiteye yerleşmiş olan öğrenci dört yarıyıl sonunda mezun durumuna geldiği takdirde derecelendirmeye dahil edilir.
(4) Çift anadal program öğrencileri, çift anadal izledikleri programın anadal öğrencileri ile birlikte sınıf ve mezun öğrenci başarı sıralamasına dahil edilmez.
(5) Uyarma ve kınama cezası hariç, disiplin cezası alanlar derecelendirmeye alınmaz.

**********************************************************************************************************************************

About Graduation Degree (Undergraduate and Graduate)

Graduation Degrees will be determined according to the following articles of our Regulation. It is important that all our students who aim to enter the ranking should pay attention to the following items.
ARTICLE 43 – (2) The students who will take the degree are determined from among the students who have graduated after the end of the semester exam at the end of the normal education period.
(3) If a student who has been placed in the University with the vertical transfer exam becomes a graduate at the end of four semesters, he is included in the ranking.
(4) Double major program students, together with the major students of the double major program, are not included in the ranking of class and graduate students.
(5) Except for warning and reprimand, those who receive disciplinary punishment are not included in the ranking.