2 Ağu 2022

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI

Değerli Öğrenciler,

Lisansüstü Programların İngilizce Yeterlilik Sınavı İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Kampüsü B Blok 4. Katta pandemi ile ilgili tüm güvenlik önlemleri alınarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURAN ÖĞRENCİLER İÇİN:

Sınav Tarihi: 4 Ağustos 2022

Yazılı Sınav Saati: 10:00 – 12:00

 

Derslik B 401
Sözlü Sınav Saati: 13:00 (her aday için 5’er dakika)

 

Derslik B 401

Sınav Hakkında Genel Bilgiler:

 • Yazılı sınav süreniz 120 dakikadır.
 • Sınav iki bölümden oluşmaktadır. (Yazılı ve Sözlü Sınav)
 • Sınav formatıyla ilgili bilgilere bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/ingilizce-yeterlilik-sinav-ornegi.pdf
 • Sınavla ilgili başka bir sorunuz olursa danışmak için Yabancı Diller Yüksekokulu ile iletişime geçebilirsiniz. Telefon: 444 5 438 (1163) – Instagram: @gedikyabancidiller
 • Sınava gelen öğrenciler kalem, silgi ve kalemtıraşlarını getirmelidirler.
 • Sınav anında hem tükenmez kalem hem de kurşun kalem getirmelisiniz.

Sınav Kuralları:

 1. Ders notları, kitaplar ve diğer materyaller ders sorumlusu öğretim elemanı veya gözetmenin belirlediği yerde toplanır.
 2. Gözetmenler öğrencilerin uygun şekilde oturmalarını düzenler ve öğrencilerin kimliklerini kontrol ederek yoklama listesini imzalamalarını sağlar.
 3. Gözetmenler sınava giren öğrencilerin kimliklerinin sınav süresince sıranın üzerinde olması gerektiğini açıklar.
 4. Öğrencilerin sınav sırasında yanlarında cep telefonu, kulaklık, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı, akıllı saat gibi cihazları bulundurmaları yasaktır. Bu tür cihazlar varsa sınav aşlamadan önce öğrencinin sınav kuralları gereğince kendisinin erişemeyeceği bir yerde kapalı olarak tutulması sağlanır.
 5. Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonlarına girmeleri ve sınavı devam eden öğrenciler ile konuşma ve işaretleşmeleri yasaktır.

Başarılar dileriz.

 ****************************

ENGLISH PROFICIENCY EXAM FOR GRADUATE PROGRAMS

Dear Students,

The English Proficiency Exam for Graduate Programs will be held face-to-face on the 4th floor of Istanbul Gedik University Kartal Campus, Block B, by taking all the security measures related to the pandemic.

FOR STUDENTS APPLYING TO GRADUATE PROGRAMS:

Exam Date: 4 August 2022

Written Exam Time: 10:00 – 12:00

 

Classroom B 401
Oral Exam Time: 13:00 (5 minutes for each candidate)

 

Classroom B 401

General Information About the Exam:

 • Your written exam duration is 120 minutes.
 • The exam consists of two parts. (Written and Oral Exam)
 • You can access information about the exam format by clicking this link. https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/english-yeterlilik-sinav-ornegi.pdf
 • If you have any other questions about the exam, you can contact the School of Foreign Languages to consult. Phone: 444 5 438 (1163) – Instagram: @gedikyabancidiller
 • Students coming to the exam should bring pencils, erasers, and sharpeners.
 • You should bring both a ballpoint pen and a pencil at the time of the exam.

 

Exam Rules:

 1. Lecture notes, books and other materials are collected at the place determined by the course instructor, instructor, or supervisor.
 2. Invigilators arrange for students to sit properly and check their identities and ensure that students sign the attendance list.
 3. Invigilators explain that the IDs of the students taking the exam must be on the desk during the exam.
 4. It is forbidden for students to have devices such as mobile phones, headphones, pocket computers, Bluetooth, voice recorders, smart watches with them during the exam. If there are such devices, in accordance with the exam rules it is ensured that they are kept turned off in a place where a student cannot reach them before the exam.
 5. It is forbidden for students who have finished the exam to wait in the corridor, enter other exam halls, and speak and signal with the students who are still taking the exam.

We wish you luck.