4 Ara 2015

İstanbul Kalkınma Ajansı Kış Staj Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı Kış Staj Programı Duyurusu

Ajansımız; görevleri, yetkileri ve yürüttüğü çalışmaların tanıtılarak üniversite öğrencilerinin bilgilendirilmesi amacıyla her yıl yaz ve kış dönemleri için staj programları düzenlemektedir.

Staj programına katılmak isteyenlerin başvuru tarihinde bir yükseköğretim kurumunun veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans programlarına kayıtlı olduğunu ve zorunlu staj yapmaları gerektiğini belgelemeleri gerekmektedir.

Kış dönemi için staj programına katılmak isteyen öğrencilerin 11 Aralık’a kadar belirtilen belgeleri Ajansımıza şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.  Bu tarihler dışında ve posta ve/veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  • Zorunlu staj yapılması gerektiğine dair üniversiteden alınacak belge
  • Öğrenci belgesi
  • Okul tarafından onaylı ders programı ve transkript
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Resimli özgeçmiş
  • Staj yapılmak istenilen konuya ve tarihlere ilişkin açıklayıcı bir niyet mektubu

Staj programına katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri, Ajansımız birimlerinin imkanları ve ihtiyaçlarının yanı sıra staj başvuru sahiplerinin nitelikleri ve talepleri çerçevesinde belirlenen kontenjan dahilinde 18 Aralık’ta  Ajansımız internet sitesinden (www.istka.org.tr) duyurulacaktır.

Staj programına katılım sağlayacak stajyerler Ajans personelinin bağlı olduğu işyeri yönetmelikleri, iş düzeni, disiplin, iş güvenliği ve gizliliği ile ilgili kurallara uymak zorundadırlar. Stajyerlere staj dönemi sonrasında İstanbul Kalkınma Ajansı Staj Programı Katılım Belgesi verilecektir.