28 Ağu 2020

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin İlk Sayısı Yayımlandı

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin ilk sayısı yayımlandı. Yılda iki defa yayımlanması ve kısa sürede ULAKBİM yayın dizininde yer alması hedeflenen dergide, hakem denetimden geçen birçok makale yer almıştır.

Prof. Dr. Berin Ergin “Türkiye’de Üretimine Başlanmış Yeni Bombanın Adı Kıdem Tazminatı mı?” adlı makalesiyle, Prof. Dr. Selma Çetiner “Aile Arabuluculuğunun Felsefesi” adlı makalesiyle, Prof. Dr. Gülsevil Alpagut da “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesine İlişkin 190 Sayılı ILO Sözleşmesi-Aile İçi Şiddet- Çalışma Yaşamı İlişkisi” adlı makalesiyle, Doç. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu” adlı makalesi ve “Yargıtay Ceza Genel Kurulunun ‘Su Dolu Pet Şişe Silah Değildir’ Kararı” adlı içtihat incelemesiyle, Dr. Öğretim Üyesi Ural Aküzüm ve Av. Alinur Cengiz “Yeni Normal Düzeninde Kamu Yönetimi ve Hukuk” adlı makalesiyle, Arş. Gör. Gönenç Hacaloğlu “Joker Filmi ve Suç: Kriminolojide Anomi ve Gerilim Teorileri Bağlamında Bir Değerlendirme” adlı makalesiyle, Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ceyda Aydın “Almanya’da Cinsel Suçlarda İfadeye İlişkin Sorunlar ve İfadelerin İnandırıcılığına Dair Kısa Değerlendirme” adlı makalesiyle katkıda bulunmuştur.

Dergide, Prof. Dr. Rona Aybay’ın “Dr. Andrew Mongo’nun Atatürk’ün Evrenselliği Üzerine Bir Konuşmasına Sunuş” ve “Konsolosluk Binasında İşlenen Cinayet: ‘Kaşıkçı’ Olayı Bazı Gözlemler, Saptamalar ve Düşünceler” adlı uzman görüşleri, Prof. Dr. Haluk Günuğur’un “Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti” adlı uzman görüşü yer almıştır.

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin bütün hukuk camiasına faydalı olmasını umarız.