13 Ara 2018

İHALE İLANI

İstanbul Gedik Üniversitesi Pendik Kampüsü Spor Bilimleri Tesisi ve Çevre Düzenleme Yapım işi, Belli İstekliler Arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, Üniversitemizden temin edecekleri Ön Yeterlilik Dosyasında istenen doküman ve formları firma yetkilileri tarafından imzalayıp kaşeleyerek Ön Yeterlilik Şartname Hükümleri çerçevesinde 15.01.2019 Salı Saat 14:00’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

1-İdarenin
a) Ünvanı: İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık – Kartal / İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası: 0 216 452 45 85 – 0 216 452 87 17

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Pendik Kampüsü Spor Bilimleri Tesisi ve Çevre Düzenleme Yapım İşi
b) Yapılacağı yer: İstanbul İli Pendik İlçesi

Başvuru Yeri: İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık – Kartal / İSTANBUL