8 Şub 2017

Gedik Genç Girişimci Ödülleri İş Modeli Yarışması

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

GEDİK GENÇ GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ

İŞ MODELİ YARIŞMASI

14 NİSAN 2017

Girişimci ve başarılı bir iş insanı Halil Kaya Gedik tarafından kurulan İstanbul Gedik Üniversitesi’nin en yeni birimlerinden Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) ilk çalışma olarak bir girişimcilik yarışması düzenlemektedir.

Gedik Genç Girişimci Ödülleri- İş Modeli Yarışması, yaygın olarak yapılan girişimciliğin çıktıları ve sonuçları yerine girdilerinin geliştirilmesi sürecine odaklanarak öğrencilerimiz arasında bir yarışma ile çalışmalarını sergileme fırsatı bulacaklardır.  İş Modeli Yarışması ile sadece iş planı gibi detaylara odaklanmak yerine varsayımları, alanda test etmeyi  ve müşteri odaklı iş modelleri geliştirmeyi amaç edinmektedir. Böylece; katılımcılar araştırmalara dayanarak oluşturdukları iş modeliyle, iş fikri hayata geçirildiğinde hedef müşteri kitlesinin beklentilerine nasıl cevap verilmesi gerektiğini, pazarda nasıl yer edinebileceklerini ve en önemlisi de rakiplerle nasıl yarışılması gerektiğini öğreneceklerdir.

Yarışma, Üniversitemiz öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini belli bir plan ve model içinde sunma fırsatı verecektir.