1 Ağu 2014

Evropiyum Bazlı Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri

Proje Adı: Evropiyum Bazlı Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinin Dielektrik Özelliklerinin Tespiti Ve Teknolojik Önemi

Başvuru Yapılan Program: BAP (YTÜ)

Proje Başvuru Tarihi: Haziran 2014

Açıklanma Tarihi: Ağustos 2014

Proje Ortakları: Gedik Üniversitesi (Yrd. Doç. Dr. Özden Aslan ÇATALTEPE), Yıldız Teknik Üniversitesi

Toplam Proje Bütçesi: 15.000 TL

Proje Özeti: Literatürde bakır oksit katmanlı süperiletkenlerin frekansa bağlı dielektrik özellikleri üzerine bazı çalışmalar olmasına rağmen; Evropiyum bazlı CuO2 katmanlı yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin dielektrik özellikleri şu ana kadar incelenmemiştir. Nadir toprak elementi bazlı süperiletkenler arasında, Eu-bazı yüksek sıcaklık süperiletkenleri yaklaşık 96K’lik yüksek bir kritik geçiş sıcaklığına sahiptirler. Bu bakımdan, bu proje Eu-bazlı yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin frekansa bağlı dielektrik özelliklerinin sıcaklıkla değişiminin belirlenmesine odaklanmıştır. Ayrıca, proje kapsamında negatif kapasite (NC) kavramı yani dielektrik sabitinin reel (gerçek) kısmının negatif değer alması incelenecektir. NC olgusu, metal-yarıiletken yüzeylerde olduğu gibi, kendiliğinden süperiletken-yalıtkan katman dizisi içeren bazı oksit katmanlı süperiletkenlerde de gözlenmiştir.

Projenin ilk aşamasında, EuBa2Cu3O7-x ve EuBa2Ca2Cu3O9-x süperiletken materyalleri sentezlenecektir. Projenin ikinci basamağında, sentezlenen süperiletkenlerin karakterizasyonu gerçekleştirilecektir. Ardından, Empedans Analizör sistemi yardımıyla süperiletkenlerin frekansa bağlı olarak farklı sıcaklıklarda dielektrik ölçümleri yapılacaktır. Dielektrik ölçümler bağlamında, süperiletken numunelerin kompleks dielektrik sabitleri, kayıp tanjantları, kompleks iletkenlikleri ve empedanslarının belirlenmesi planlanmıştır.

Sonuç olarak bu proje, Eu-bazlı süperiletkenlerinin dielektrik ölçümleri yardımıyla çeşitli teknolojik uygulamalar için en uygun çalışma sıcaklığı, uygulanması gereken gerilim, frekans vb. parametrelerin belirlenmesine olanak sağlayacaktır.