27 Tem 2020

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yarmacı’nın Makalesi Yayınlandı

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YARMACI’nın “İşgörenlerin Örgütsel Dışlanma Algılarının Örgütsel Sessizlik ve Olumsuz Durumları Bildirme Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği” adlı makalesi Türk Turizm Araştırmaları Dergisinde yayınlandı.

https://www.tutad.org/