6 Nis 2020

COVİD-19 Kayıt Dondurma Süreci

COVİD 19 SALGINI NEDENİYLE 2019-2020 BAHAR YARIYILINDA KAYIT DONDURMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Tarafından; 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Kayıt Dondurması ve Lisansüstü Eğitimde Tez Aşamasında Olan Öğrenciler İçin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

2) Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine

3) Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına  karar verilmiştir.

Not:  Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin pandemi dolayısı ile olası mağduriyetlerinin giderilmesi için alındığından; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında ders kaydı yapmayan öğrenciler başvuru yapamamaktadır.

Covid-19 Kapsamında 2019-2020 Bahar Döneminde Kayıt Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

1- Öğrenci Bilgi Sistemine giriniz

2- Sol tarafta bulunan Başvuru İşlemlerine tıklayınız,

3- Kayıt Dondurma Başvuru butonuna tıklayınız,

4- Kayıt Dondurma Başvuru Yap butonuna tıklayınız, başvuru sonucunu OBS sisteminden takip ediniz.

Son Başvuru Tarihi: 13.04.2020