21 Oca 2022

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURMUŞ KAYITLI/İLİŞİĞİ KESİLMİŞ ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAV HAKKI

27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde “…Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir…” hükmü çerçevesinde alınan karar uyarınca azami süresini dolduranların sınavlara başvuru tarihi 06.10.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde iki ek sınav hakkından yararlanabileceklerine karar verilmiştir.

26/10/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca;

a) Azami süresini dolduran son sınıf öğrencilerinden daha önce hiç alınmamış olduğu dersleri bulunanlar ile derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere de iki sınav hakkı verildiği bildirilmiştir.

b) “Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdiği hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanun’un 44/c maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir” hükmü kapsamında ilişiği kesilen öğrencilerin yararlanmadığı sınav haklarından yararlanabilecekleri bildirilmiştir.

27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar metninde de belirtildiği üzere COVID-19 Pandemisi koşulları dikkate alınarak 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanacağı,

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları dersler için 2 ek sınav hakkı verileceği,

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran ve ilişiği kesilmemiş olan öğrencilerin devamsızlıktan başarısız oldukları derslerin ek sınav hakkından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları dersler için 2 ek sınav hakkı verileceği,

2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu verilen uygulamalı, uygulaması olan dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları uygulamalı, uygulaması olan derslerine bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebilecekleri ek süre verileceği, staj uygulaması da “bir ders” kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına katılacağı,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan azami süresini dolduranların 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde ek sınav haklarından yararlanabileceklerine ilişkin karar kapsamında;

2017-2018 itibariyle ilişiği kesilen öğrenciler de dahil olmak üzere azami süresinin sona ermesi nedeniyle kayıtları silinen ve ek sınav haklarından yararlanacak öğrencilerin söz konusu sınavlar sonucunda başarılı olmaları halinde eski kayıtlanma şekli korunarak aktif öğrenci olarak kayıtlarının açılabileceği,

Hususları tüm öğrencilerimize duyurulur!!!

Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçe Örneği

**Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçenizi doldurduktan sonra, aşağıda yer alan ilgili akademik biriminize mail ile iletmeniz gerekmektedir.

Akademik Birimlerimizin e-mail adresleri