22 Kas 2021

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Pendik Çalıştayı Programı

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ PENDİK ÇALIŞTAYI

25 KASIM 2021 PERŞEMBE

Saat: 10.00-17.00

YER: GEDİK MYO SALONU (Salondan online Zoom)

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Ayşin ŞİŞMAN

Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Sn Prof. Dr. Nihat AKKUŞ

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü

Sn Hülya GEDİK

Mütevelli Heyet Başkanı

Sn Hülya KAYA

Pendik Kaymakamı

AÇILIŞ  SUNUMU: Av. Nazan MOROĞLU, LL.M.

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı

Saat: 10.40-12.45

1.OTURUM Aile içi ve Kadına Yönelik  Şiddetle Mücadelede: Tanımlar, Hukuki ve Sağlığa İlişkin Süreçler

BAŞKAN: Prof. Dr. Ahmet KESİK (Rektör Yardımcısı/ İİSBF Dekanı)

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül YAVUZER İnsanın Saldırgan ve Yıkıcı Doğasını Anlamak ( Psikoloji Bölümü)

Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ Şiddetin Sağlık Üzerine Etkileri  (Sağlık Bil Fakültesi)

Prof. Dr. Selma ÇETİNER Şiddetin Önlenmesi Konusunda Hukuki Yaptırımlar (Hukuk Fakültesi)

Ayşenur TÜRKECAN Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Suçlarında Polisin Görevi  (Emniyet Büro Amiri-Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü)

12.45-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

Saat: 13.30-14.50

2. OTURUM Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele İçin Medya Nasıl Rol Almalı?

BAŞKAN: Prof. Dr. Can BİLGİLİ (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı)

Sibel GÜNEŞ  Medyada Şiddet Dilinin Cinsiyet Eşitlikçi Dile Dönüştürülmesi (Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri)

Fuat KOZLUKLU Medyanın Kadın Şiddetine Yaklaşımı  ( Gazeteci)

Öznur TURALIOĞLU Televizyon Yayın Politikalarında Şiddet (Editör)

Sezen CECELİ (Muhabir)

Saat: 15.05-17.00

3.OTURUM Gençlerde Şiddet Algısı ve Etkileyen Faktörler

BAŞKAN: Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ (Rektör Yardımcısı/Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı )

Dr. Öğr. Üyesi Ece ERBUĞ Flört şiddeti (Sosyoloji Bölüm Başkanı)

Derya CAN  ( Kurumsal İletişim ve Tanıdım Daire Başkan V.)  Gençlerde Şiddet Algısında Medyanın Etkisi; Fatmagül’ün Suçu Ne ?”

Dr. Öğr. Üyesi Mazlum DOĞAN Kadına Yönelik Şiddetin Medeni Hukuktaki Sonuçları (Hukuk Fakültesi)